Do toho

Bőtös Botond Visegrád (V4) blogja

Egyéb

Az irgalmatlan főpap

A szolidaritáson alapuló egyetemes kereszténységgel szemben Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy törzsi hitvilágot kínál fel etnikailag tiszta honfitársai számára.

[sharedcontent slug=”cikk-kozepi-hirdetes”]

Bibla-félremagyarázást hajtott végre a magyar miniszterelnök a Magyar Idők karácsonyi számában, amikor azt írta, hogy a “tanítás két részből áll: szeretnünk kell a felebarátainkat, de szeretnünk kell önmagunkat is”.

Az a paradox helyzet állt elő, hogy karácsony második napján, nekem, a keresztény hitet tisztelő, de szenvedélyes és őszinte ateistának kell cikket írnom a keresztény vallás és a keresztény hívők védelmében, mert egy kapzsi, gátlástalan és a keresztény tanításokat félremagyarázó, a vallásos tömegeket cinikus módon becsapó hatalom nemcsak a pénzedet, de már a hitedet is lenyúlja.

A keresztény vallás legfontosabb tanítása a szeretet, amely legerősebb bizonyítéka annak, hogy a Bibliában leírt tanítások szerint él a keresztény hívő ember. Jézus számtalan példabeszéde üzeni, ha nem szeretjük bajba jutott felebarátainkat, akkor nem szeretjük az Istent sem, tehát nem részesülünk az örök élet kegyelméből és kárhozatra kerülünk.

Képzeljük most bele magunkat az Orbán Viktor által is felhozott egyik legismertebb jézusi példabeszédbe, az Irgalmas Szamaritánus történetébe.

Az Újszövetségben található eset arról szól, hogy egy zsidó főpap meg szeretné tudni Jézustól, hogyan nyerheti el az örök életet:

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.” (Lukács 10, 25-37)

 

Az olvasónak azt még érdemes tudni, hogy a szamaritánus törzs és a zsidó törzs között a korban kérlelhetetlen ellenségeskedés állt fent. Mégis, a példabeszédekben megidézett szamaritánus ember képes volt felülemelkedni a törzsek közötti gyűlölködésen és segített a bajba jutott embertársán.

Ez az a felebaráti szeretet, ami a kereszténység forradalmi gondolata, hiszen segítségével képesek lehetünk felülemelkedni régi előítéleteinken, ami nem is olyan könnyű folyamat. De ezen az egyetemessé vált alapelven terjedt el a keresztény vallás és vált később az európai kultúra egyik alapgondolatává.

Orbán pszeudokereszténysége

Csakhogy a magyar miniszterelnök Magyar Idők-beli írása az önzést, az irigységet és az érzéketlenséget dicsőíti, amihez természetesen joga van, de meglehetősen ellentmondásosnak tűnik, mivel mindezt legfeljebb egy sajátosan értelmezett különbejáratú Fidesz-pszeudokereszténység nevében teheti, de a Biblia tanítása alapján biztosan nem.

A kereszténység Orbán és ultrakonzervatív szellemi katonái szerint nem univerzális. Orbán kereszténysége nem az irgalmas szamaritanus keresztényésge, aki segít az idegeneknek. A magyar miniszterelnök az irgalmatlan zsidó főpapot személyesíti meg, aki elmegy a kifosztott, összevert és gyűlölt szerencsétlen vélt ellensége mellett.

A kereszténység, Orbán és propagandasajtója szerint, nem egy mindenki számára elérhető vallás, hanem csak a fehér törzsek tradíciójának törzsi tisztelete. Orbán és híveinek kedvenc mantrája a „nemzetek Európája”, amely ha visszatér „ősi, keresztény gyökereihez”, akkor az ismét megtalálja identitását és képes lesz megőrizni a kontinenst a jövő nemzedékei számára.

Ez a logika a Biblia ószövetségi részében jelenik meg. Csakhogy a valódi keresztény hagyományok alapján tudjuk: Isten ígérete alapján, az Ószövetség után az Újszövetség jött, amely felszámolta ezt a törzsi logikai gondolkodást – Jézus ezért volt az egész Újszövetségben vitában a régi, törzsi gondolkodást képviselő zsidó főpapokkal – és a keresztény vallás tanításai – a felebaráti szeretet – egyetemesekké váltak.

Erről szól Jézus születése, élete, halála és feltámadás, amely a szentlélek eljövetelével teljesedett be. Jézus nem egy zsidó ember többé, hanem az egyetemes keresztény vallás jelképe, aki – vallástól, bőrszíntől függetlenül – minden ember bűnéért meghalt a keresztfán.

Orbán tehát nem ismerné az Újszövetséget? Vagy a kereszténység nevében melldöngetően kinyilatkozó magyar miniszterelnök tudatosan meghamisítja a keresztény vallás tanításait? Akármelyik a lehetséges válasz, Orbán nagyfokú vallási tudatlanságról tesz tanúbizonyságot és a keresztény vallást pártja szolgálólányává degradálja.

A történet legszomorúbb része a magyarországi keresztény és keresztyén egyházak hallgatása. A Fidesz békepapjai mély hallgatásba burkolóznak, amikor az ország élén álló miniszterelnök nyilvánvaló belpolitikai okokból félremagyarázza a Szentírást annak a vallásnak állítólagos képviselőjeként, amelyekre ők, lelkészek és egyházfiak az életüket tették fel, Isten szolgálatára.

Legyünk irgalmasok!

Isaac Asimov, orosz származású amerikai író-biokémikus az Irgalmas Szamaritánus történetének értelmezése kapcsán azt írta az 50-es években, hogy ha jobban meg akarjuk érteni a jézusi példát, akkor azt a fekete bőrű arató embert kell odaképzelni, akit a helyi település polgármestere és prédikátora ignorált.

Végtelen felsorolásba kezdhetnék, hogy ez a történet és az idézett mondat, mit jelent valójában az európai kultúrkörben Rembrandtól, Vincen van Goghon keresztül a Nemzetközi Vörös Kereszt mozgalomig. Napjainkban a háborús menekültek példája említhető párhuzamként a bibliai példával, nem véletlen, hogy Ferenc pápa is ezt a példát említette a Görögországban rekedt szíriai menekültek meglátogatásakor.

Itt lepleződik le az Orbán Viktor által működtetett maffiaállam is, amely valójában nem a keresztény kultúra és örökség védelmét szolgálja. Ellenkezőleg: a pogány “Nemzeti Együttműködés Rendszere” legnagyobb ellenfele Ferenc pápa és a keresztény tanítás, amelyet Orbán a Magyar Időkben felskiccelt, zavaros értelmezésben próbált megmagyarázni.

Jézus a példabeszédben ugyanis maga teszi helyre Orbán Viktort: nem az a lényeg, ki a felebarátom, hanem az, hogy én kinek válhatok a felebarátjává. Az örök élet útjára ugyanis úgy léphet egy keresztény ember, ha irgalmasságot gyakorol azok felé, akik rászorulnak, függetlenül nemzeti, faji és felekezeti hovatartozásuktól.

Korábbi írásunk: Mi a karácsony értelme 2017-ben?

Frissítés: A témában Gábor György filozófus is írt egy posztot a Facebook oldalán:


Bőtös Botond
[sharedcontent slug=”cikk-vegi-hirdetes”]

Megosztás