Do toho

Bőtös Botond Visegrád (V4) blogja

Szlovákia

Kiáll a Magyar Tudományos Akadémia mellett a szlovák tudományos élet

Szolidaritási nyilatkozatban áll ki a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) és a Szlovákiai Történészek Társasága (SHS) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dolgozói mellett. Mindkét szlovákiai nyilatkozat hangsúlyozza a tudományos kutatás és szabadság önállóságáért vívott küzdelem fontosságát.

Segélykiáltó angol nyelvű üzenetben fordultak a Magyar Tudományos Akadémia alkalmazottai a világ tudományos közvéleménye felé január végén.

Ismert: a jelenlegi magyar kormányzat részéről a Magyar Tudományos Akadémia ellehetetlenítése és leszalámizása a cél.

Kenesei László: Az Akadémia végórái

Sorsdöntő időszak következik a Magyar Tudományos Akadémia, pontosabban az általa gondozott kutatóhálózat életében. Ha ezt a jövőt megsejtette volna a világhírű matematikus Lovász László, aki feltehetőleg csak az előző elnök, Pálinkás József hosszas rábeszélésére fogadta el a jelölést, akkor minden bizonnyal nem vállalta volna el. Amikor Lovász elfoglalta elődje Dunára néző szép irodáját, akkor mindketten joggal hihették, hogy vége a radikális változások időszakának, és egy alapjában véve konszolidált, nyugalmas korszak érkezik el, amelyben csak a további építkezés irányítása lesz az egyedüli kihívás.

A közép-európai térségben nem ritkák az ilyen és ehhez hasonló a tudományos élet ellehetetlenítését célul kitűző autoriter tendenciák. Nem véletlen, hogy először a szomszédos Szlovákiában a helyi tudományos akadémián dolgozó mintegy 2000 munkatárs fejezi ki elsőként szolidaritását szlovák és angol nyelven az MTA elnöksége és tagjai illetve a magyar média felé.

Stanovisko SAV k súčasnej situácii Maďarskej akadémie vied

(A Szlovák Tudományos Akadémia állásfoglalása a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi helyzetéről)

A SAV nyilatkozatának magyar fordítását alább olvashatják:

A Szlovák Tudományos Akadémia elnöksége aggodalommal figyeli a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) körüli aktuális fejleményeket. A legjelentősebb magyar tudományos intézmény 2019 elején elveszítette költségvetési autonómiáját, költségvetésének nagyságáról és szerkezetéről, valamint további anyagi források felszabadításáról pedig az újonnan létrehozott Innovációs és Technológiai Minisztérium határoz. Ez jelenleg felfüggesztette a kifizetések egy részét, és 2019 januárjában csak a bérek kifizetéséhez szükséges összeget folyósította az MTA számára. A kormánynak az akadémiai intézmények finanszírozására vonatkozó javaslata egyúttal azt helyezi kilátásba, hogy az MTA intézeteinek majd nem csak az alapkutatások fedezésére, hanem az intézmények fenntartására is pályázniuk kell rövid távú projektek formájában. Ugyanakkor az állami és egyházi egyetemek alapfinanszírozása érintetlen marad. Ezeket a döntéseket az MTA-val való egyeztetés nélkül és tiltakozása ellenére fogadták el.

Úgy véljük, hogy a tudományos intézmények autonóm státuszának megőrzése mind a kutatási irányok tematikája, mind pedig az anyagi források elosztásának szempontjából a tudomány fejlődésének elengedhetetlen feltétele, hogy az hozzájárulhasson nem csak a gazdasági növekedéshez, hanem a társadalom identitásának alakításához is a globalizációs folyamatokban. Saját tapasztalatból tudjuk, hogy a tudományosság és a kutatás ellenőrzésének kísérletei politikai vagy anyagi eszközök segítségével nem csak a tudományos intézmények hanyatlását eredményezték, hanem a hasonló módszerekhez nyúló országok stagnálását és nemzetközi elszigetelődését is.

Ezért osztozunk a Magyar Tudományos Akadémia véleményében, hogy az alapkutatás nem fejleszthető stabil finanszírozás és források nélkül, a tudományos szervezeteknek pedig rendelkezniük kell az önálló döntés jogával, hogy milyen kutatási területeket fognak támogatni. Az egyetemi és egyetemeken kívüli kutatást végző intézményeknek egyenjogú hozzáféréssel kell rendelkezniük a nyilvános forrásokhoz. Ugyancsak osztozunk az Európai Tudományos Akadémiák Szövetségének (ALLEA) arra irányuló aggodalmaiban, hogy az MTA kapcsán javasolt intézkedésekkel esetleg politikai szempontból is visszaélhetnek.

Meggyőződésünk, hogy az európai – és különösen a közép- és kelet-európai – országokban az egyetemeken kívül folyó kutatások megalapozottak. A meglévő infrastruktúra megbontása visszafordíthatatlan károkat okozhat az egész régió számára, és az 1989 után a fejlett világtól való lemaradás leküzdésére fordított erőfeszítések kudarcához vezethet.

Tiltakoznak a szlovák történészek is

A Szlovák Tudományos Akadémia közösségén kívül a Szlovákiai Történészek Társasága (SHS) is tiltakozik a magyarországi tudományos életben érzékelhető politikai beavatkozás ellen. A szlovák és magyar nyelven megjelenő nyilatkozaban az SHS tagjai szolidaritást vállalnak  a magyarországi kollégák mellett.

Az Átlátszó megkérdezett egy szlovákiai tudományos dolgozót is, aki elmondta, hogy nekik úgy sikerült a politikai nyomásgyakorlást elhárítani, hogy 2014-ben a tudósok testületileg az utcára vonultak, amely egyébként előzmény nélküli jelentőségű megmozdulás volt a modern Szlovákia történetében.

Ismert: 2014-ben a Szlovák Tudományos Akadémia státusát átalakító reformelképzelések miatt alakult ki feszültség a tudományos munkatársak körében. A vita nem elsősorban anyagi, de jogi természetű volt. Cseh mintára a SAV olyan intézménnyé alakult volna át, amely részesedik költségvetési támogatásból, de engedélyezett számára a kereskedelmi tevékenység is (verejná vyskumná inštitúcia, v.v.i.)

A szlovákiai történész az Átlátszónak hangsúlyozta, hogy a kormány lépései ellen összetartás volt az Akadémián, és egységesen utasították el a kormány tervezett lépéseit. „A tiltakozó eseménysorozat még 2014-ben nagy tüntetéssel kezdődött. A következő évtől törvény által garantálták a minimum költségvetést, amelyet az akkori kormány 2015 és 2018 között betartott,” magyarázta a szlovákiai tudós.

V Bratislave a v Košiciach prišlo vyjadriť podporu SAV približne 600 vedcov

Okrem vyčítavého tónu voči ministerstvu školstva iniciatíva Veda chce žiť vyzýva vedcov Slovenskej akadémie vied, aby držali spolu. Podľa bývalého predseda by si táto inštitúcia mala nastaviť zrkadlo.

A három éves viszonylag nyugalmi helyzet után újultak ki 2018 nyarán a demonstrációk. A szlovák tudományos dolgozók ezért is különösen érzékenyek a magyarországi fejleményekre, mivel nemrég Szlovákiában a Smer-Híd/Most-Szlovák Nemzeti Párt kormánykoalíció is megpróbálta maga alá gyűrni a szlovák akadémiát.

A szlovákiai tudományos dolgozók 2018-ban is folytatták tiltakozásaikat a kormány törekvései ellen. Pozsonyban és Kassán több száz tudományos dolgozó demonstrált a minisztériumok épületei előtt. „Nálunk ennek volt  viszonylagos hatása a közvéleményre. A vihar még nem ült el, de a közvetlen veszély egyelőre nálunk elmúlt„, kommentálta az Átlátszó által megszólított szlovák történész kollégái akcióit.

A vezető képen a Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi főbejáratát látják. A kép forrása: www.sav.sk

Írta: Bőtös Botond

Megosztás